Rendement op investering in zonne-energie

De terugverdientijd van de investering in zonne-energie is eigenlijk de tijd die nodig is om de installatiekosten te betalen en vanaf dat moment winst te maken voor de eigenaar.

Om deze berekening te maken, is het in principe noodzakelijk om de totale kosten van de investering te overzien en deze te delen door de maandelijkse besparingen.

Rendement = investering (€) / Opgewekte energie (kWh/jaar) x Tariefbedrag

Bij de berekening van het investeringsrendement voor een fotovoltaïsch energiesysteem moet rekening worden gehouden met de totale investering en de gemiddelde jaarlijkse opwekking van het fotovoltaïsche systeem (energieproductie in kWh).

In Nederland varieert deze tijd tussen 8 en 10 jaar, maar aangezien een fotovoltaïsch systeem ongeveer 25 jaar levensduur heeft, moet u zich realiseren dat zelfs als het systeem zichzelf terugbetaalt in 10 jaar, het meer dan 15 jaar gratis energie zal zijn!

 

Omdat het rendement afhankelijk is van factoren als het elektriciteitstarief, de gecontracteerde leverancier en de grootte van het aan te leggen systeem, dient elk geval afzonderlijk te worden bestudeerd, waardoor de terugverdientijd sterk kan variëren.

Elektriciteitsprijs

Bij het berekenen van de terugverdientijd voor een systeem met zonnepanelen is het altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat de elektriciteitstarieven van het net in de loop van de tijd blijven stijgen, de terugverdientijd voor uw zonne-installatie wordt korter.

Anderzijds is het ook belangrijk om er rekening mee te houden dat niet alle gezinnen kiezen voor een systeem met zonnepanelen die al het energieverbruik opvangen. Om deze reden kan een huis uitgerust met zonnepanelen uiteraard stroom verbruiken van de concessiehouders.

Daar moet je ook rekening mee houden als je echt een concreet beeld wilt krijgen van het gemiddelde investeringsrendement van een systeem met zonnepanelen.

Stimulansen

De terugverdientijd kan nog worden verkort, bijvoorbeeld door het bestaan van meerdere subsidies. Tegenwoordig kan je als particulier niet alleen een bepaalde subsidie krijgen van de stad waar je woont, maar kan je ook rekenen op een teruggaaf van 21% btw.

Op deze manier wordt de herstelperiode voor een systeem met zonnepanelen in ieder geval aanzienlijk verkort, en kan deze worden beperkt tot 7 à 8 jaar.

Om een idee te krijgen van de kosten die door een fotovoltaïsche installatie worden, vraagt u een vrijblijvende offerte aan, vergelijken we de prijzen en sturen u de beste offerte met informatie zoals stralingspotentieel, grootte van de ruimte die nodig is voor de installatie, het percentage van besparingen die dit systeem kan opleveren, evenals een jaarlijkse schatting van hoeveel u elke maand kunt besparen.