SDE++ ​subsidie ​voor zonnepanelen

SDE++ ​subsidie ​voor zonnepanelen

Nederland staat voor de uitdaging om de uitstoot van CO2-broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. In het klimaatakkoord staat welke maatregelen de sectoren de komende 10 jaar nemen om de doelstellingen van CO2-reductie te halen. En...