Nederland staat voor de uitdaging om de uitstoot van CO2-broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. In het klimaatakkoord staat welke maatregelen de sectoren de komende 10 jaar nemen om de doelstellingen van CO2-reductie te halen. En het is in deze race tegen de klok dat het land het gebruik van technologieën voor het opwekken van hernieuwbare energie en andere CO 2 -reducerende technologieën begon aan te moedigen: de SDE ++ regeling (SDE ++ zonnepanelen).

Het SDE ++

SDE ++ zonnepanelen is gericht op (niet) winstgevende bedrijven en instellingen in sectoren als industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving. De rijksoverheid is uitgesloten van deelname.
Naast duurzame energieproductie stimuleert deze regeling ook CO2-reductie. Op deze manier wil het kabinet ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland leefbaar en toegankelijk blijft.

SDE ++ 2021 is geopend van 21 september tot 14 oktober 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Hoeveel krijg ik subsidie?

De subsidie ​​vergoedt maximaal € 300, – per ton bespaarde CO2 gedurende de looptijd van het project (5 tot 15 jaar). De hoogte van de subsidie ​​die u ontvangt, is afhankelijk van de technologie die u kiest en wanneer u deze verzendt.

Als je als een van de eersten een aanvraag indient, ontvang je een lager beursbedrag. Hoe later je stuurt, hoe meer subsidie ​​je kunt krijgen, maar hoe groter de kans op afwijzing. Bepaal daarom van tevoren wanneer u de SDE ++ subsidie ​​wilt aanvragen.

Hoe kan ik de SDE ++ subsidie ​​aanvragen?

Op de site geeft u de bedrijfsgegevens, de techniek, de investeringswaarde en de totale capaciteit van de installatie door. Voor grotere projecten zijn aanvullende haalbaarheidsstudies of windrapporten vereist.

De meeste installaties zullen naar verwachting binnen ongeveer 1,5 jaar na de toezegging van de subsidie ​​worden voltooid. Vanaf het moment dat de energie wordt opgewekt, wordt er een voorschot op de subsidie ​​uitgekeerd.

Begroting

Zonnepanelen experts brengen u in contact met diverse zonnepaneel installatiebedrijven. Deze bedrijven hebben ervaring met het verkrijgen van de SDE ++ zonnepanelen.

Doe de dakscan en ontvang een gratis offerte. We vergelijken de beste prijzen en sturen u de beste aanbieding.