Rendement op investering in zonne-energie

Rendement op investering in zonne-energie

De terugverdientijd van de investering in zonne-energie is eigenlijk de tijd die nodig is om de installatiekosten te betalen en vanaf dat moment winst te maken voor de eigenaar. Om deze berekening te maken, is het in principe noodzakelijk om de totale kosten van de...
SDE++ ​subsidie ​voor zonnepanelen

SDE++ ​subsidie ​voor zonnepanelen

Nederland staat voor de uitdaging om de uitstoot van CO2-broeikasgassen in 2030 te halveren ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. In het klimaatakkoord staat welke maatregelen de sectoren de komende 10 jaar nemen om de doelstellingen van CO2-reductie te halen. En...